Welkom!

Projectoproep "Eco-coaching"

 

De Nationale Loterij wil haar partners helpen in het verduurzamen van hun werking en een carbon footprint  (Scope 1, 2 en optioneel Scope 3) met actieplan voor hen financieren. 
CO2-reductie inspanningen zijn vaak kostenbesparend, stimuleren innovatie, optimalisatie en betrokkenheid op alle niveaus van je organisatie. 


Om te kunnen rekenen op financiële steun van de Nationale Loterij, moet je in eerste instantie een aanvraag indienen.
 


Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Je moet een Belgisch publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon zijn, en je moet handelen zonder winstoogmerk.
  • Op het moment waarop je je dossier indient, moet je de bovengenoemde rechtspersoonlijkheid minstens één jaar bezitten, en moet je bovendien de gegevens van een volledig boekjaar kunnen voorleggen.
  • Je hebt minimaal 5 en maximaal 25 FTE's in dienst.

 

Hierna volgt enige informatie alvorens je je aanvraag indient

  • Deze website wil het selectieproces optimaliseren door je bij de beschrijving van je dossier te helpen aan de hand van een reeks op voorhand geformatteerde formulieren.
  • Je aanvraag wordt om de paar seconden automatisch opgeslagen. Je hoeft het hele proces dus niet in één keer af te werken; je kunt je werkzaamheden onderbreken en op een later tijdstip zonder problemen voortzetten.
  • Lees je dossier aandachtig na alvorens je het indient! De selectieprocedure wordt immers gestart zodra je je dossier hebt ingediend.
  • Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de presentatie van de infosessie met de lijst van consultants die door de Nationale Loterij werden gecontacteerd. Om deze lijst samen te stellen, hebben we op de lijst van BACA-consultants gefilterd op organisaties met ervaring in carbon footprinting binnen vzw’s. De consultants zijn op de hoogte van de verwachtingen van de eco-coaching en stemden ermee in om op deze lijst te worden opgenomen.

 

Veel succes!
 

Dien een nieuwe aanvraag in.